Intro ›

Op maandag 13 maart 2017 is het weer zover. Vanaf die dag wordt de Leuvense binnenstad opnieuw overspoeld door vijf kwaliteitsvolle films waarin het menselijke lichaam en de menselijke geest op de meest uiteenlopende manier worden afgebeeld. Geef je over aan de prestaties van acteurs die letterlijk de pannen van het dak spelen, je op een andere manier doen kijken naar je eigen lichaam en geest, je doen verlangen naar de ander of eenvoudigweg aangenaam verrassen met een onverwacht plot. Voeg aan dit alles nog boeiende introducties, wat pittig gerstenat en een vleugje pure nostalgie toe, en je hebt het recept bij uitstek voor een week die niet meer stuk kan gaan!

 

Via deze link kan je onze visietekst vinden.

 

Monday 13 March 2017, the start date of the seventh edition of the Disability Film Festival, is fast approaching. From that day forward the inner city of Leuven will again be amazed by five high-quality films in which the human body and the human mind are depicted in the most varied ways. Surrender to the performances of actors, who really play admirably, who make you look at your own body and mind in a different way, who make you desire the other or who just pleasantly surprise you with an unexpected plot. Add to all this some interesting introductions, spicy beer and a touch of nostalgia and you have the ideal recipe for a perfect week.  

Top

Toegankelijkheid ›

Het Disability Filmfestival streeft naar een optimale toegankelijkheid zodat het een plek kan worden waar iedereen kan genieten van een goede film.

 • Het Provinciehuis is perfect toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
 • Drie van de vijf films zijn voorzien van NL ondertiteling.
 • Op dinsdag kan worden gebruik gemaakt van audiodescriptie
 • Er kan Assistentie Dagelijks Leven worden aangevraagd.
 • Er kan een Tolk Vlaamse Gebarentaal worden aangevraagd
 • Er kan aangepast vervoer worden aangevraagd. Indien men hiervan wenst gebruik te maken dan wordt verwacht dat men voor 25 februari telefonisch reserveert op het gratis nummer van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer: 0800/26990.
 • Er zijn voelstoelen aanwezig.
 • Er kan gebruik gemaakt worden van begeleiding van het station naar het Provinciehuis (en terug).
 • Op donderdag en vrijdag zullen flyers ter beschikking worden gesteld met toegankelijke info over de film van die avond.

 

Bij uw inschrijving zal u de mogelijkheid krijgen om aan te geven van welke initiatieven u wenst gebruik te maken. Heb je nog vragen over de toegankelijkheid van het filmfestival of suggesties om alles nog net dat tikje beter te maken, dan kan je terecht op het volgende e-mailadres: disability.filmfestival@gmail.com.

Top

Programma ›

Maandag 13 maart 2017 › Yes, we fuck
Antonio Centeno & Raul de la Morena, 2015 (Aditi vzw)

Dinsdag 14 maart 2017 › Warm springs
Josepg Sargent, 2005 (Postpolio België)

Woensdag 15 maart 2017 › Margarita with a straw
Shonali Bose, 2005 (GRIP)

Donderdag 16 maart 2017 › Piepkuikens
Olivier & Yves Ringer, 2014 (Pasform)

Vrijdag 17 maart 2017 › Le huitième jour
Jaco Van Dormael, 1996 (Konekt)

Top

Yes, we fuck ›

Maandag 13 maart 2017

Antonio Centeno & Raul de la Morena, 2015
(Aditi vzw)
› 18u30


Programma

--For English scroll down--

 

Officiële opening van het filmfestival om 18u30 door Député Marc Florquin (Provincie Vlaams-Brabant), Schepen Denise Vandevoort (Stad Leuven) & Vice-Rector Katlijn Malfliet (KULeuven).

 

Introductie door Aditi vzw en vertoning film Yes, we fuck om 19u.

 


Dat we allemaal mensen zijn. Dat is de onderliggende boodschap van deze Latijns-Amerikaanse docu over het seksuele leven van mensen met een beperking. Wars van elk lichamelijk en geestelijk verschil toont de mens zich hier als een verlangend wezen. In de hoop komaf te maken met een eeuwenoud taboe start de documentaire daar waar Hasta la Vista eindigde: met vrij expliciete beelden wordt een pleidooi gehouden voor ieders recht op seksualiteit.  

 

Spaans gesproken - Engels ondertiteld

 

Na afloop van de film wordt iedereen van harte uitgenodigd op de openingsreceptie aangeboden door de Stad Leuven. De receptie zelf wordt georganiseerd door De Winning.

 

Inschrijven kan via deze link - BELANGRIJK BERICHT: Omwille van het beperkte aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers in het Leuvense Kinepolisgebouw vragen we om contact op te nemen met de organisatie (pieter.verstraete@kuleuven.be) indien u als rolstoelgebruiker de film zou wensen bij te wonen.

 

***

 

Official opening of the film festival at 6.30 pm by Marc Florquin (Province of Flemish-Brabant), Denise Vandevoort (City of Leuven) & Vice-rector Katlijn Malfliet (KU Leuven).

 

Introduction and projection of the film Yes, we fuck by Aditi vzw

 

That we are all people. That is the underlying message of this Latin-American documentary about the sexual life of persons with disabilities. Averse to any physical or mental difference, man shows himself as a desiring human being. Hoping to give short shrift to a centuries-old taboo, this documentary starts where Hasta la Vista ended: with fairly explicit film images a plea is held for everyone’s right to sexuality.      

  

Spanish spoken – subtitled in English

 

After the film everybody is kindly invited to our opening reception offered by the city of Leuven.  

 

Register now

movie Bekijk de trailer

 

Top

Warm springs ›

Dinsdag 14 maart 2017

Josepg Sargent, 2005
(Postpolio België)
› 19h


Programma

--For English scroll down--

 

Introductie en vertoning van de film door Postpolio België om 19u.

 

 

Enkele maanden na de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president brengt het Disability Filmfestival het levensverhaal van zijn collega Franklin D. Roosevelt in herinnering. Niet alleen diende Roosevelt de Grote Depressie van antwoord te dienen. Hij stond ook voor de persoonlijk uitdaging om te leren omgaan met verlammingsverschijnselen. Roosevelt was namelijk besmet geraakt met de ziekte polio. Warm springs vertelt het verhaal van een man met ambitie die, juist omwille van de tegenslag die hem overkwam, kon uitgroeien tot één van de meest geliefde presidenten van Amerika. Een echte aanrader voor iedereen die van de lente houdt.

 

 

Engels gesproken - Nederlands ondertiteld


Inschrijven kan via deze link

 

***

 

Introduction and projection of Warm Springs by Postpolio België at 19h

 

 

Only a few months after the inauguration of the new president of the United States of America, the Disability Film Festival calls to mind the life story of his colleague Franklin D. Roosevelt. The former president not only had to deal with the Great Depression, he also faced the personal challenge of learning how to live with paralysis. Roosevelt was diagnosed with polio disease. Warm springs tells the story of a man with ambition who could become one of the most popular presidents of the USA, precisely because of the misfortune that befell him.  Highly recommended for all those who love spring season.

 

 

 English spoken – Subtitled in Dutch

 
Register now

movie Bekijk de trailer

 

Top

Margarita with a straw ›

Woensdag 15 maart 2017

Shonali Bose, 2005
(GRIP)
› 19h


Programma

--For English scroll down--

 

Introductie en vertoning Margarita with a straw door GRIP om 19u.

 

 

Laila, geboren met een hersenverlamming is een jonge studente aan de Universiteit van Delhi. Ondanks het feit dat ze in een rolstoel zit, is ze een enthousiast meisje dat veel lacht en zo zelfstandig mogelijk probeert te leven. Ze wordt graag gezien bij haar medestudenten. Zo schrijft ze teksten voor de schoolband. Laila wordt verliefd op een van de bandleden, maar haar liefde blijft onbeantwoord en Laila is gebroken. Als ze de kans krijgt om naar de New York Universiteit te gaan, grijpt ze die kans. Een knappe blonde jongen wordt haar toegewezen om haar te helpen, maar tijdens een betoging botst Laila op Khanum, een aantrekkelijk Pakistaans-Bengaals blind meisje. Laila ontdekt haar lesbische geaardheid wanneer ze verliefd wordt.

 

 

Engels/Hindi gesproken - Nederlands/Frans ondertiteld

 

Inschrijven kan via deze link

 

***

 

Introduction and projection of Margarita with a straw by GRIP at 19h.

 

 

Laila, who was born with cerebral palsy, is a young student at the University of Dehli. Despite the fact that she is a wheelchair user, she is an enthusiastic girl who laughs a lot and tries to live as independently as possible. She is well liked by her fellow students and she writes lyrics for the school band. Laila falls in love with one of the band members, but her love remains unanswered and Laila is broken. When she gets the chance to go to New York University, she seizes that opportunity. A handsome blond boy is assigned to her for providing help, but during a demonstration Laila bumps into Khanum, an attractive Pakistani-Bangladeshi blind girl. Laila discovers her lesbian sexual orientation when she falls in love.

 

 

English/Hindi spoken – Subtitled in Dutch and French

 

Register now

movie Bekijk de trailer

 

Top

Piepkuikens ›

Donderdag 16 maart 2017

Olivier & Yves Ringer, 2014
(Pasform)
› 19h


Programma

--For English scroll down--

 

Introductie en vertoning van Piepkuikens door Pasform om 19u.


Wanneer eendenkuikens uit het ei kruipen, gaan ze meteen op zoek naar hun moeder. Pech voor Cathy! Ze krijgt voor haar 10de verjaardag een eendenei cadeau, maar het is haar beste vriendin Margaux die door het kuiken als moeder wordt uitgekozen. Maar Margaux kan niet voor het diertje zorgen. Ze zit in een rolstoel, en bovendien willen haar ouders het schattige beestje niet in huis. Wat nu? Als niemand het kuiken wil verzorgen, dreigt het binnenkort in een blik kattenvoer te eindigen. Voor Cathy en Margaux betekent dit het begin van een groot avontuur: stiekem vertrekken ze op een tocht naar de riviermonding, waar ze het kuiken willen uitzetten bij zijn soortgenoten. Ondertussen zitten hun ongeruste ouders en zelfs de politie hen op de hielen…

 

Nederlands gesproken - Nederlands ondertiteld


Inschrijven kan via deze link

 

***

 

Introduction and projection of Piepkuikens by Pasform at 19h.

 

 

When ducklings hatch from the eggs, they immediately start looking for their mother. Bad luck for Cathy! She receives a duck egg for her tenth birthday, but her best friend Margaux is chosen as a mother by the chick. But Margaux cannot look after the animal. She is a wheelchair user and in addition, her parents do not want the adorable creature in their house. Now what? If nobody wants to take care of the bird, it risks soon to end in canned cat food.  For Cathy and Margaux, this means the beginning of a great adventure: secretly they leave on a trip to the river mouth, where they want to release the chick among his own sort. Meanwhile their worried parents and even the police are close on their heels …

 

 

Dutch spoken – Subtitled in Dutch
 

Register now

movie Bekijk de trailer

 

Top

Le huitième jour ›

Vrijdag 17 maart 2017

Jaco Van Dormael, 1996
(Konekt)
› 18h30


Programma

--For English scroll down--

 

Introductie en vertoning van Le huitième jour door Konekt om 18u30.

 

Met deze knipoog naar het Bijbelse scheppingsverhaal neemt Jaco Van Dormael je mee op zijn persoonlijke visie op het tot stand komen van de wereld; een wereld die ontstaat wanneer de ambitieuze zakenman Harry plotsklaps met zijn auto botst tegen de zelfverklaarde mongool George. Beetje bij beetje ontdooit de kapitalistische bolster van Harry en laat hij zich meevoeren op de onvoorspelbare golven van de nieuwe vriendschap. Dat de echte wereld er niet helemaal hetzelfde uitziet, doet absoluut geen afbreuk aan de acteerprestaties van Pascal Dusquenne die het mongolisme heeft omgetoverd tot een stukje Belgisch cultureel erfgoed waar we met zijn allen terecht super trots op mogen zijn.
 

Frans gesproken - Engels ondertiteld

 

Na de vertoning is iedereen van harte uitgenodigd op de aflsuitende receptie aangeboden door de Provincie Vlaams-Brabant.

 

Inschrijven kan via deze link

 

Ter gelegenheid van de vertoning Le huitième jour organiseert Konekt een workshop rond Beeldvorming, handicap en interculturaliteit. Deze workshop zal plaatsvinden op vrijdag 17 maart van 15u30 tot 17u30 en zal worden geleid door Souhaila Rahbi. De voertaal zal Engels zijn. Deelname aan de workshop kost 30 euro (15 euro voor studenten en personen met een handicap; telkens inclusief broodje). Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@konekt.be. Let op: er kunnen slechts 20 personen deelnemen. De workshop zal worden georganiseerd in de Dekenstraat n°2 te Leuven (lokaal VHI 00.41).

 

***

 

Introduction and projection of Le huitième jour by Konekt at 18h30.

 

 

With a wink to the biblical story of creation Jaco Van Dormael shows you his personal vision of the creation of the world; a world that arises when the ambitious businessman Harry suddenly nearly runs over the self-proclaimed mongol George with his car. Little by little Harry’s capitalist bolster thaws and he lets himself be carried away by the unpredictable waves of the new friendship. That the real world does not look quite the same, absolutely does not affect the performances of Pascal Dusquenne, who transformed mongolism into a piece of Belgian cultural heritage of which can all be rightly proud.

 

 

French spoken – Subtitled in English

 

After the movie you are kindly invited to the closing reception offered by the Province of Flemish-Brabant

 

Register now

 

To the occasion of the disability filmfestival Konekt organises a workshop on Representation, disability and interculturality. The workshop will take place on Friday 17th March from 15h30 until 17h30 and will be lead by Souhaila Rahbi. The workshop will be held in English. Places are limited to 20 and there is an entrance fee of 30 euro (students and persons with a disability only pay 15 euros; each time a sandwich is included). The venue will be Dekenstraat 2 (Leuven), VHI room 00.41. You can register for this event by sending an e-mail to info@konekt.be.

movie Bekijk de trailer

 

Top

Info ›

 • De openingsfilm Yes we fuck (maandag 13 maart) wordt vertoond in de Kinepolis Leuven (Bondgenotenlaan) en start om 18u30.

 • De overige films worden vertoond in het Provinciehuis Vlaams-Brabant en starten om 19u (met uitzondering van de film op vrijdag: deze start om 18u30)

 • Voor alle voorstellingen is reservatie verplicht

 • De toegang is voor alle films gratis!

 • Wie met de wagen komt kan onder het Provinciehuis parkeren (Let wel: deze parking sluit om 22u30) of in de publieke parking De Bond onder het station van Leuven.

 

Bekijk de affiche van deze editie en van de vorige edities:


Het Disability Filmfestival is een organisatie van Patrick Devlieger, Jori De Coster en Pieter Verstraete en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant, KU Leuven, Stad Leuven en ExpoEtcetera

Top

Contact ›

Voor alle info, vragen en suggesties kan u terecht op ons e-mailadres:
disability.festival@gmail.com

Design: Bert Van Leirsberghe
Website: Rein Van Leirsberghe

foto
Top